Duizendjarig bestaan van de Sint-Bartolomeüs collegiale in Liège
doyen
Weinigen onder ons worden honderd jaar oud… Maar wie het zo ver maakt, weet maar al te goed hoezeer de wereld veranderd is in de loop van zijn leven. Hoeveel meer betekent duizend jaar ? In die tijdspan, wat een enorme menigte anoniemen - bejaarden, zowel als jeugd – hebben zich in deze kerk thuis gevoeld ?
In leed of vreugde; met geloof of twijfel; om te bidden of te bezoeken… Meestal, een beetje van dit alles door mekaar.
Ik ben dankbaar aan al zij die het mogelijk hebben gemaakt dat dit kerkgebouw in vertrouwen een tweede millenium kan starten: De gezagsdragers die een duurzame restauratie hebben doorgevoerd, de leden van de kerkfabriek die het gebouw onderhouden, de gidsen en andere vrijwilligers die deze kerk leven inblazen, de bedienaars van de eredienst en de kerkgangers, die er Christus vieren.
Tenslotte dank ik ook al diegenen die zich ingespannen hebben om van dit jubileumsjaar een plechtigheid te maken.
Moge dit bijzonder jaar, een jaar van ware vreugde zijn.
Kan. Eric de Beukelaer, pastoor-deken

Duizend jaar geschiedenis...

Heden verschijnt Sint-Bartolomeuskerk opgeschikt in een lichtgevend kleedje, dikwijls bewonderd, enkele malen gehaat. Het venerabele momument, in kolenzandsteen gebouwd in de XIe en XIIe eeuwen werd een bedreigd meesterwerk. De restauratie, die beeindigd is in 2006, heeft het gebouw verstevigd ; de stenen die in de loop der jaren losgekomen waren werden met een beschermende bepleistering bedekt. Deze werd opgefrist met kleuren vergelijkbaar met kerken in de romaanse bouwstijl in de Rijn-Maasland waar de Sint-Bartolomeus toebehoord, met zijn decor van Lombardische stroken, zijn verticale stroken, verenigd door een fries van bogenrijen in het bovenste gedeelte, zijn vierkante tweelingstorens met driehoekige frontons, de daken met ruitvormige zijden. Duizend jaren geschiedenis laten toe het huidige gebouw beter te begrijpen.

Word acteur voor de toekomst…

Neemdeel aan de inschrijving gelanceerd ter gelegenheid van het Millennium
Het doel van deze inschrijving is de kerk uit te rusten met liturgische meubelen samenhorend met het merkwaardige altaar verworven bij het einde van de restauratie.
Word partner.